De 078/0800/lokale telefoonnummer maatschappij van België

België:0800-77 899
Nederland:0800-235 3227
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588
hoe werkt voip centrale

Hoe werkt een VoIP Centrale?

Gepubliceerd in Telefooncentrale kennisbank

Een VoIP centrale werkt, zoals de naam het zelf zegt, met VoIP telefonie. VoIP verloopt in tegenstelling tot de klassieke analoge telefoonlijn en de digitale opvolger (ISDN) niet meer standaard via het openbare telefoonnetwerk, maar wel via het internet. VoIP is weliswaar een digitale vorm van bellen, waarbij uw spraakoproepen worden omgezet in digitale data die via het internet tot bij de ontvanger worden gebracht.

Wat is IP telefonie?

Bij VoIP of Voice over Internet Protocol, wordt een IP-netwerk of het internet gebruikt om gesprekken in digitale pakketten te transporteren. Net als bij klassieke telefonie, waarbij elke ontvanger over een eigen uniek telefoonnummer beschikte, wordt op het netwerk aan elk VoIP toestel een uniek IP-adres toegekend.

IP-telefonie baseert zich in essentie op de techniek van de vroegere ISDN-lijnen, waarbij het mogelijk werd om een gemeenschappelijk netwerk te gebruiken voor zowel spraak als digitale data. De digitale telefonie liep met ISDN echter al gauw tegen een aantal beperkingen aan, omdat de toestellen relatief duur waren en enkel voor telefonie konden gebruikt worden. IP-telefonie daarentegen kan naast de vaste VoIP telefoon toestellen, door middel van een app of software pakket gebruikt worden op tal van bestaande apparaten zoals een tablet, pc, laptop of mobiel, waardoor deze communicatievorm flexibeler en vooral goedkoper in gebruik is.

Wat doet een VoIP server?

Vroeger werden alle telefoontoestellen met een vaste lijn aangesloten op een interne telefooncentrale van het bedrijf, die dan met één of meerdere analoge lijnen verbinding maakte met de lokale telefooncentrale van het openbare netwerk. Anno nu is dat niet langer nodig en kan via een internetverbinding elk toestel connectie maken met het bedrijfsnetwerk via een VoIP server. Een VoIP server is eigenlijk niets meer dan een sterke computer waarop de VoIP software draait. En die VoIP software verwerkt alle binnenkomende en uitgaande oproepen om ze naar het juiste IP-adres of toestel te verwijzen.

Wat is en hoe werkt een VoIP trunk lijn

De verbinding met uw telefooncentrale via een bestaand bedrijfsnetwerk en eventueel het internet, verloopt via een trunk lijn. Zo’n trunk lijn, maakt het mogelijk dat de verschillende apparaten in uw netwerk verbinding maken en met elkaar kunnen communiceren.

In plaats van de vroegere bekabelde aansluiting, gaat het hier om een virtuele telefoonlijn op het IP-netwerk of het internet, dat het mogelijk maakt om een gesprek op te zetten. Het aantal Trunk-lijnen waarover een VoIP server beschikt kan via hardware of software bepaald worden. En net zoals de fysieke telefoonlijnen, zijn die bepalend voor het aantal gesprekken dat gelijktijdig kan afgehandeld worden.

Omdat VoIP met behulp van een Trunk-lijn ook een IP-netwerkverbinding vereist van de beller tot bij de ontvanger, wordt intern in het bedrijf deze connectie opgezet via de bekabelde internetaansluiting of het wifinetwerk, terwijl dit extern ook kan via de mobiele dataverbinding (3G/4G).

Zowel de beller als de ontvanger moeten beiden het datapakket op een uniforme manier kunnen digitaliseren of terug omzetten naar spraak. Want stel u voor dat uw Trunk-lijn een verbinding wil maken en daarvoor Chinese opdrachten formuleert, terwijl de telefooncentrale van uw bestemmeling enkel Spaanse opdrachten begrijpt, dan kan geen verbinding tot stand gebracht worden. Om dit euvel te vermijden, werd het Session Initiation Protocol of SIP in het leven geroepen. Deze SIP zorgt er niet alleen voor dat het digitale bestand kan aangemaakt of correct gelezen worden, maar het zorgt er ook voor dat bij een oproep beide apparaten de opdracht op dezelfde manier interpreteren, zodat de Trunk-lijn tot stand wordt gebracht tussen de toestellen van beller en ontvanger, dat tijdens het gesprek deze lijn beschikbaar blijft en dat die na afloop op een correcte manier wordt afgesloten.

Als u echter iemand wenst te contacteren die nog over een klassieke telefoonlijn beschikt, of zich buiten uw interne VoIP netwerk bevindt, dan is er geen centrale die de opdrachten van de Trunk-lijn kan vertalen of interpreteren, en moet uw oproep via een gateway door uw telefooncentrale verzonden worden.

Gateway uitleg

Met een gateway wordt het digitale telefoonsignaal van uw VoIP centrale omgezet naar een analoog signaal of omgekeerd. Op die manier kan u ook telefoneren via uw zakelijke VoIP telefoon centrale, met een ontvanger die niet beschikt over digitale telefonie of die zich buiten uw eigen netwerk bevindt.

Bij fysieke telefooncentrales in uw onderneming kan een gateway een apart apparaat zijn, dat achter de VoIP centrale wordt geplaatst, of deze kan reeds in uw centrale zijn ingebouwd en via een externe poort verbinding maken met een analoge lijn. Bij een gehoste telefooncentrale in de cloud zal uw provider deze omzetting voor zijn of haar rekening nemen en hebt u geen extra hardware nodig.

Wat zijn clients?

Vroeger had u om een telefoonoproep te kunnen maken, een vast telefoontoestel nodig. Wat later kon u ook met of naar een gsm bellen. Maar bij digitale VoIP telefonie, worden alle toestellen die u kan gebruiken voor telefonie benoemd met de naam “client”. Bij deze toestellen wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten : hardphones en softphones.

Een hardphone is eigenlijk de moderne variant van het vaste telefoontoestel. Alles wat op zo’n toestel lijkt, wordt gevat onder deze term. De telefoon die u met hoorn of met aangekoppelde headset bedient op uw bureau is dan ook een hardphone. Zo’n apparaat heeft slechts één functie : het aannemen en opzetten van gesprekken en dat zonder tussenkomst of hulp van andere apparaten. Vaak wordt deze eerste benaming weggelaten.

Een softphone daarentegen is de verzamelnaam voor alle toestellen die kunnen gebruikt worden om VoIP gesprekken op te zetten of aan te nemen, maar die in essentie daar eigenlijk niet specifiek voor gemaakt zijn. Een verbonden toestel wordt pas een softphone genoemd wanneer daar een app of softwaretoepassing op werd geïnstalleerd die de gebruiker toelaat om te bellen via de VoIP telefooncentrale. Meestal gaat het dan over een vaste computer, een laptop, een mobiele telefoon of tablet, maar ook een netwerkprinter of bedrijfsserver kan over dergelijke functionaliteit beschikken.

Betekenis en meerwaarde van UC

De evolutie van onze communicatiemiddelen gaat echter zo snel, dat er vaak geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld email, sms, telefonie of videofonie en online vergaderen. Al deze vormen van communicatie worden samengevat onder de noemer Unified Communication of afgekort UC. Steeds meer providers voorzien een gehoste telefooncentrale dan ook van de nodige software om het totaalpakket UC aan hun klanten aan te bieden.

Activeer Direct een Demo Telefoonnummer.
Maak Je Telefoonteam.
En Ontvang Gesprekken binnen 10 Minuten!

Geen Betaalgegevens nodig - Geen Verplichtingen.

Tevreden Belfabriek telefonie klanten: