Direct online je eigen 0800/078 en lokale nummers registreren !

België:0800-77 899
Nederland:0800-235 3227

Algemene voorwaarden

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en de Belfabriek deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Belfabriek of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

De Belfabriek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

De Algemene Voorwaarden van de Belfabriek kun je hier downloaden.

Tevreden Belfabriek telefonie klanten: