De 078/0800/lokale telefoonnummer maatschappij van België

België:0800-77 899
Nederland:0800-235 3227
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588

Algemene voorwaarden

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met
uiterste zorg is samengesteld en de Belfabriek deze informatie steeds
zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan
deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden
kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Belfabriek of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

De Belfabriek is niet verantwoordelijk
voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden
geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

De Algemene Voorwaarden van de Belfabriek kun je hier downloaden.Tevreden Belfabriek telefonie klanten: